در منطقه جرقويه عليا

اعزام دانش آموزان دختر به سرزمین نور و ایثار

دانش آموزان دوم متوسطه دختر دبيرستان هاي نوردانش حسن آباد و محمد ياوري رامشه به منظور حفظ فرهنگ ايثار و شهادت طلبي در بين جوانان در قالب راهيان نور به مناطق عملياتي جنوب اعزام شدند.

آخرین اخبار

تبلیغات