ديدار گروه هاي آموزشي استان از مدارس جرقويه عليا

سرگروه هاي آموزشي دوره هاي اول و دوم دبيرستان استان از مدارس جرقويه عليا بازديد كردند.

آخرین اخبار

تبلیغات