برگزاري جلسه شوراي مجتمع آموزشي و پرورشي امام علي(ع)

شوراي مجتمع آموزشي پرورشي امام علي(ع) در دبيرستان شهيد مطهري شهر حسن آباد برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات