زنگی که نیکوکاری را در کوهپایه به ثبت رساند

زنگ نیکوکاری به صورت نمادین در مدرسه بیت الهدی شهر کوهپایه با همکاری کمیته امداد کوهپایه و آموزش و پرورش زده شد.

آخرین اخبار

تبلیغات