تاسيس دبيرخانه دائمي میراث فرهنگی ناملموس در اصفهان

شهردار اصفهان از تاسيس دبيرخانه دائمي میراث فرهنگی ناملموس در اين كلان شهر خبر داد و تصريح كرد: اين دبيرخانه، فرهنگ كشور در تمام ابعاد از جمله زبان و گويش را به رخ جهانيان خواهد كشاند.

آخرین اخبار

تبلیغات