گزارش/دستاوردهایی که نباید نادیده گرفته شود؛

بهره‌برداری جناحی از «توافق هسته‌ای»

اصلاح‌طلبان با نگاه انتخاباتی خود قصد مخدوش کردن ملی بودن توافق هسته‌ای و کم اهمیت جلوه دادن خدمات صورت گرفته در دولت گذشته دارند تا از این راه برای مقاصد سیاسی_انتخاباتی خود کلاه نمدی بسازند.

آخرین اخبار

تبلیغات