روایتگری کودکان دبستانی شاهتور شرق اصفهان؛

من هم می خواهم یک دانش آموزِ فهمیده باشم/تصاویر

دانش آموزان دبستان نواب صفوی دهستان شاهتور در شرق اصفهان که همانند همسالان خود در سرتاسر کشور روزهای انقلاب را درک نکرده اند با راه انداختن کمپینی به سیل خروشان نسل های انقلاب پیوستند.

آخرین اخبار

تبلیغات