راضیه میرزا دباغ مطرح کرد؛

مادر «انقلاب» که بود؟

دختر مرحوم مرضیه حدیدچی گفت: مادرم حضور همیشگی و به موقع در تمام مراحل قبل و بعد از انقلاب داشت تا آنجایی که امام خمینی (ره) لقب «مادر» انقلاب را به وی اعطا کردند.

آخرین اخبار

تبلیغات