استاندار اصفهان:

برداشت‌های مازاد از منابع آب زیرزمینی در استان اصفهان نگرا‌ن‌کننده است

استاندار اصفهان گفت: برداشت‌های مازاد از منابع آب زیرزمینی در دنیا اتفاق می‌افتد که در ایران به‌صورت حاد و در اصفهان بسیار حادتر از کل کشور رخ می‌دهد.

آخرین اخبار

تبلیغات