مفهوم مُشکک «انقلابی‌گری»

اگر پذیرفتیم که انقلابی بودن یک ویژگی مُشکّک و ذومراتب است، آن‌گاه می‌توان تمام افرادِ برخوردار از این ویژگی بر اساس شاخص‌های تعیین شده توسط رهبر معظم را در دایره‌ی وسیع انقلاب اسلامی جای داد و به­‌عنوان «خودی» تلقی کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات