مشاور روحاني کراواتي شد +تصاوير

رئيس‌جمهور بايد پاسخ دهد مشاوري كه هنوز پروتکل‌هاي ابتدايي دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران را در پوشش اسلامي – ايراني را رعايت نمي‌كند، چگونه مي‌تواند حافظ منافع مردم ايران باشد؟

آخرین اخبار

تبلیغات