در جمع خبرنگاران مطرح شد

بهبود اشتغال در راستای آبیاری تحت فشار

معاون امور آب و خاک جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: استان اصفهان با 46 درصد راندمان ابیاری نسبت به کشور در جایگاه بهتری قرار دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات