هشدار

کلاهبرداری به نام طرح هدیه کشاورزی

با توجه به وقوع کلاهبرداری اخیر به نام طرح هدیه کشاورزی، کشاورزان دقت کافی را داشته باشند.

آخرین اخبار

تبلیغات