دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان:

ادعای علوم پزشکی ثابت نشود شکایت می‌کنیم/دلالان کمر کشاورزان را شکستند

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان با اشاره به ادعای شبکه بهداشت استان اصفهان مبنی بر آلوده بودن سبزی و صیفی اصفهان گفت: این ادعا ثابت نشده است.

با توجه به قول آب پاییره:

کشاورز بذری جهت کشت پاییزه ندارد/ دولت در حمایت از کشاورز چه می کند؟

دولت جهت حمایت از کشاورز بعد از چند سال خشکسالی چه اقدامی را جهت کاهش دغدغه ی این قشر انجام می دهد.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان:

کشاورزان در انتظار برنامه ی توزیع آب می باشند

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: آب منطقه ای می بایست هر چه سریعتر برنامه ی زمانبندی آب را بدهد تا کشاورز برنامه ریزی دقیقی جهت کشت پاییزه انجام دهد.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان خبر داد:

شورای حل اختلاف نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان افتتاح شد

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: این شورا با هدف انسجام هر چه بیشتر بین کشاورزان و مسئولین صنف کشاورزی شهرستان و به منظور رسیدگی آسان تر در زمینه تخلفات کار خود را اغاز خواهد کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات