جهاد کشاورزی و انجمن صنفی کشاورزان اصفهان خواستار شدند

بازگشایی هرچه سریع‌تر آب زاینده‌رود

جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان و انجمن صنفی کشاورزان شهرستان اصفهان خواستار بازگشایی رودخانه زاینده‌رود از امروز شدند.

آخرین اخبار

تبلیغات