معلم نمونه استان اصفهان:

29 سال خاطرات خدمت زیر آسمان کویر/ حق معلمان را به گونه ای مطرح کنیم که سوژه دشمن نشود

معلم نمونه استان اصفهان گفت: حق را باید مطرح کرد و طرق مختلفی دارد که سوژه دست بیگانگان و سودجویان نشود.

آخرین اخبار

تبلیغات