افشاگری میلیاردی داوود علیه محمود

داوود احمدی‌نژاد: علیه وزاری این دولت هم سند دارم

وقتی آدم مغرور شود حق و باطل را تشخیص نمی‌دهد. وقتی برای یک دانشگاه خلاف قانون ۱۶ میلیاردتومان بدون اجازه بر می‌دارد دولت پاک کجاست؟ وقتی که غرور به میان بیاید عقل از بین می‌رود.

آخرین اخبار

تبلیغات