مسئول جهاد کشاورزی جرقویه علیا:

آغاز برداشت 30 هکتار گلرنگ از مزارع جرقویه علیا

مسئول جهاد کشاورزی جرقویه علیا گفت: قیمت 2 برابری بذر گلرنگ نسبت به گندم از مزیت های کاشت این گیاه مقاوم به آب در منطقه می باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات