مدیرعامل شرکت غلّه و خدمات بازرگانی اصفهان عنوان کرد:

۱۶۸ هزار تُن گندم در استان اصفهان خریداری شد/ خرید تضمینی دانه روغنی کُلزا از کشاورزان ادامه دارد

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان، گفت: میزان خرید تضمینی گندم در استان از ابتدای فصل برداشت این محصول تاکنون، بیش از ۱۶۸هزار تُن به ارزش ریالی دو هزار و ۱۸۴ میلیارد ریال بوده است.

آخرین اخبار

تبلیغات