به مناسبت هفته سلامت:

طبیعت با دستان کوچک دانش آموزان حسن آبادی گره خورد

برنامه نمادین روز زمین پاک با مشارکت دانش آموزان و مسئولین شهر در میدان شهدای شهر حسن آباد برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات