پذیرفته شدگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی:

سهم دانش آموزان پسر حسن آبادی در کنکور سراسری سال 93

با وجود محرومیت و بعد مسافت با مرکز استان با تلاش دبیران و دانش آموزان تعدادی از دانش آموزان حسن آبادی وارد مراکز آموزش عالی شدند.

آخرین اخبار

تبلیغات