آنچه والدین دانش آموزان کلاس اولی بایـد بــدانــنــد/

بچــه ام را کجــا ثبــت نـام کنـــم؟

این پرونده شامل توصیه های یک مشاور تحصیلی، یک معلم سال اول ابتدایی و مصاحبه ای با مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی است و تلاش شده است به سوالات والدین دانش آموزان سال اول ابتدایی، پاسخ هایی مناسب و گره گشا بدهد.

آخرین اخبار

تبلیغات