بمناسبت هفته مشاغل برگزار شد:

نمایشگاه معرفی مشاغل در دبیرستان نور دانش شهر حسن آباد

نمایشگاهی از کارهای دستی دانش آموزان رشته کار و دانش دبیرستان نور دانش با همکاری شهرداری در سالن این دبیرستان برگزار گردید.

آخرین اخبار

تبلیغات