شهید محمود بالایی

دانش آموز شهیدی که سرمشق درسش شهادت بود

خواهر شهید گفت: محمود آرزویش این بود که مفقودالاثر شود تا نکند در تشییع جنازه اش گریه ی ما را دشمن مشاهده کند.

آخرین اخبار

تبلیغات