با هدف ایجاد روحیه نشاط و شادابی،

برترین های مسابقات دو و میدانی دانش آموزان جرقویه معرفی شدند

به منظور اهمیت ورزش دو میدانی و فرهنگ سازی در جهت توجه جوانان و نوجوانان به ورزش، مسابقات دو میدانی منطقه جرقویه علیا در سه مقطع تحصیلی برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات