به همت کمیته امداد جرقویه؛

برگزاره دوره حرفه آموزی برای دانش آموزان تحت حمایت

برگزاری دوره حرفه آموزی در رشته ICDL2 با هزینه ای بالغ بر 20 میلیون ریال برای دانش آموزان تحت حمایت برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات