سرنوشت نامعلوم ۴۸۰۴ دانش‌آموز اصفهانی بازمانده از تحصیل

حذف یکی از تأثیرگذارترین دوران رشد و تکامل فردی و اجتماعی، محرومیت از رشد و پیشرفت در جامعه و فراهم شدن زمینه انحرافات و مشکلات فردی و اجتماعی، آینده نه‌چندان روشنی است که پیش روی جمعیت ۴ هزار و ۸۰۴ نفری دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در اصفهان ترسیم می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات