معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش اصفهان:

تغییر الگو‌های تدریس از چالش‌های امروز مدارس است

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: تغییر الگو‌های تدریس به سوی دانش‌آموز‌محور شدن از مهم‌ترین چالش‌های مدارس محسوب می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات