دانشجوی هرندی کسب مقام دوم استان اصفهان در مسابقات قرآن کریم

زهرا باقری دانشجوی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور واحد هرند موفق به کسب مقام دوم استان اصفهان در مسابقات قرآن کریم شد.

آخرین اخبار

تبلیغات