متخصصان میراث فرهنگی:

ایده ساخت و ساز در حریم زاینده‌رود توهم است!

چشمان شهروندان اصفهان مدتهاست در انتظار است تا زاینده رودِ بی آب نصف جهان را بار دیگر پر آب ببیند، آرزویی که دور از دسترس نیست و همتی همه جانبه را می طلبد و قطعاً در این میان هیچ‌یک از دوستداران اصفهان و زنده‌رودش باور ندارند که زاینده رودِ زنده را هرگز نخواهند دید و باید امیدوار بود.

با پیگیری دانشجویان

ورود جک استراو به دانشگاه هنر اصفهان ممنوع شد

مسئول نهاد رهبری دانشگاه هنر اصفهان گفت: نه برای بازدید بلکه تحت هیچ عنوانی اجازه ورود جک استراو به این دانشگاه داده نخواهد شد.

آخرین اخبار

تبلیغات