مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرد؛

مردم فریب تبلیغات دستگاه های تصفیه آب را نخورند/ آب شرب کشور مورد تایید بهداشتی است

مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت هشدار داد: برخی شرکت های تبلیغ کننده دستگاه های تصفیه آب با فریب اذهان عمومی اقدام به ساخت فیلم های تبلیغاتی مبنی بر آلوده جلوه دادن آب آشامیدنی می کنند در صورتی که در مناطقی که آب توسط شرکت های آب و فاضلاب تامین می شود، مورد تایید مسئولین بهداشتی است.

آخرین اخبار

تبلیغات