بر اساس نتایج رتبه‌بندی مؤسسه بین المللی تایمز

2 دانشگاه اصفهانی در جمع دانشگاه های برتر آسیا قرار گرفتند

14 دانشگاه ایران بر اساس تازه‌ترین نتایج رتبه‌بندی مؤسسه بین المللی تایمز در بین دانشگاه های برتر قاره آسیا قرار گرفتند که 2 دانشگاه از بین آنها از استان اصفهان است.

آخرین اخبار

تبلیغات