مستند جذاب بحران در سوریه، در دانشگاه‌های اصفهان پخش می‌شود

اسلام زاده پيش از اين مستندهايي از همين دست در كشورهاي پاكستان، ليبي، افغانستان و… ساخته كه با استقبال منتقدان و بينندگان آن روبه رو شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات