مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

خط قرمز دانشجویان بسیجی، فتنه 88 و قانون‌شکنی است

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: خط قرمز دانشجویان بسیجی، فتنه 88 و قانون‌شکنی است و تا آخر پای این اصول خود ایستاده‌اند.

آخرین اخبار

تبلیغات