کشاورزان کمبود آب را باور کنند

مناقشه این بار بر سر پساب/ اصفهان دچار تنش شدید آبی می‌شود

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: ذخیره سد زاینده‌رود به حدود 130 میلیون متر مکعب رسیده و در فصل تابستان دچار تنش شدید آبی در استان اصفهان خواهیم شد.

آخرین اخبار

تبلیغات