مرگ دختر دانشجو درخو‌ابگاه

جسد دختر دانشجویی به صورت حلق آویز در خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی همدان کشف شد.

آخرین اخبار

تبلیغات