با حضور مسئولان دانشگاه ازاد هرند:

همفکری دانشگاه ازاد و آموزش و پرورش در هفته گرامی داشت مقام معلم

دکتر قاسم خسروی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند با جعفری رئیس اداره آموزش و پرورش بخش جلگه دیدار و پیرامون برخی موضوعات با وی مذاکره و همفکری کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات