دبیر هیات فوتبال شهرستان اصفهان:

کارگاه روانشناسی فوتبال پایه و جوانان شرط ورود به فعالیت ورزشی شهرستان است

جعفری هرندی گفت: روانشناسی فوتبال در پایه جوانان و نوع برخورد با این بازیکنان از دید کارشناسان از مستلزمات ورود مربیان و سرپرستان به این رده سنی است.

آخرین اخبار

تبلیغات