نخستین همایش ملی توانمند سازی فردی- اجتماعی افراد با نیازهای ویژه

نخستين همايش ملي “توانمندسازي فردي- اجتماعي افراد با نيازهاي ويژه” در دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات برگزار مي شود.

آخرین اخبار

تبلیغات