بهره‌مندی یک میلیون و 650 هزار اصفهانی از خدمات بیمه سلامت ایرانیان

مدیرکل بیمه سلامت ایرانیان استان اصفهان گفت: در آخرین آمار احصا شده حدود یک میلیون و 650 هزار نفر از مردم استان اصفهان زیر پوشش بیمه سلامت ایرانیان هستند.

آخرین اخبار

تبلیغات