رئیس دانشگاه آزاد نجف‌آباد خبر داد

اختصاص حقوق یک‌ روز کارکنان دانشگاه آزاد نجف‌آباد به سیل‌زدگان

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد گفت: اعضای هیأت‌ علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد یک روز حقوق خود را داوطلبانه به سیل‌زدگان استان لرستان اختصاص دادند.

آخرین اخبار

تبلیغات