استاندار اصفهان:

مراکز تحقیقات بیابان‌زدایی در اصفهان با مشارکت دانشگاه‌ها ایجاد شود

استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی گفت: باید مراکز تحقیقات بیابان‌زدایی و مرکز تحقیقات اعتیاد در استان اصفهان با مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز علمی ایجاد شود.

آخرین اخبار

تبلیغات