معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خبر داد:

12 دانشگاه علوم پزشکی ایران جزو یک درصد برتر دانشگاه‌های دنیا

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: موارد مرگ های زودرس در ایران طی 23 سال (از سال 1369 تا 1392) از 300 هزار نفر به 145 هزار نفر رسیده است که از کاهش 50 درصدی در این زمینه نشان دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات