رئیس دانشگاه اصفهان

میزان رشد موفقیت دانشگاه‌های ایران با وجود تحریم‌ها افزایش داشت

رئیس دانشگاه اصفهان گفت: با تمام محدودیت‌های مالی پژوهش و تحریم‌های سال های اخیر ، تولیدات علمی و درصد رشد موفقیت دانشگاه‌های ایران در طول این مدت افزایش یافته است.

آخرین اخبار

تبلیغات