دانشنامه شهادت حضرت زهرا (س) چراغی برای رفع شبهات

شگرد اصلی در طراحی شبهات این است که، خواننده خود را در تردید و تعجب فرومی‌برند، آنچه در پی خواندن این‌گونه شبهات پدید می‌آید، موجی از تردید، ابهام و شگفتی است که درنهایت، خواننده را ناخودآگاه به‌سوی انکار سوق می‌دهد، انکاری که روح را می‌خراشد و شاید هیچ‌گاه بر زبان جاری نشود.

آخرین اخبار

تبلیغات