در گفتگو با دانشجوی نمونه شرق اصفهان:

دانشجویان زمینه «تصمیم سازی» و «گفتمان سازی» را برای مسئولان فراهم کنند/ برخی آقایان خواب تشریف دارند!

ابوالفضل معصومی دانشجوی دکتری از ورزنه گفت: دانشجویان خودشان اگر مراقبت بکنند، ابزار دست گروه های مختلف سیاسی و غیر سیاسی نخواهند شد.

آخرین اخبار

تبلیغات