فیاض خبر داد:

تحصیل یک هزار و 300 دانشجوی معلول در استان اصفهان

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان اصفهان گفت: در حال حاضر در دانشگاه‌های استان اصفهان بیش از یک هزار و 300 دانشجوی معلول در حال تحصیل هستند.

آخرین اخبار

تبلیغات