150 نخبه دانشجوی قرآن کشور معرفی شدند

در آیین اختتامیه مسابقات ملی قرآن دانشجویی سراسر کشور 150 نخبه دانشجوی قرآن کشور معرفی شدند.

آخرین اخبار

تبلیغات