در گفتگو با دانشجوی نخبه ورزنه ای:

دانشجویان شرق اصفهان پیام مظلومیت منطقه را به گوش صاحبان نفوذ برسانند/ ارجحیت حقیقت، صلابت جنبش دانشجویی را به دنبال دارد

ابوالفضل معصومی دانشجوی دکتری علوم سیاسی گفت: دانشجویان شرق اصفهان بایستی با تمام وجود تحصیلات خود را در بالاترین سطوح دنبال کنند و پیام مظلومیت این منطقه را به گوش صاحبان نفوذ و قدرت برسانند.

آخرین اخبار

تبلیغات