نوروز ۹۵ با طعم اردوی جهادی/ ۶۰ دانشجوی جهادگر به روستاهای کرمان اعزام شدند

گروه جهادی دانشجویی قمر منیر بنی هاشمی دانشگاه صنعتی اصفهان یکی از این گروه های فعال و جوان دانشجویی است که در ایام نوروز ۹۵ به مناطق دورافتاده استان کرمان سفر کرده اند.

آخرین اخبار

تبلیغات